วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:20:55 น.
โครงการพิเศษเพื่อความเป็นเลิศ ม.ร. เปิดรับนศ.ป.ตรีสาขาการจัดการ

 


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งว่า โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 5/1 (ภาคค่ำ)


เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.30-21.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจและอาคารศรีชุม ม.ร.หัวหมาก (หลักสูตร 135 หน่วยกิต) สามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ จัดระบบการศึกษาแบบ Block Course ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 144,900 บาท (แบ่งชำระ 9 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์


ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.excbba.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ ณ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 02-310-8213, 083-627-2439, 081-831-1399

m.matichon.co.th