วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13:01:14 น.
ส่งออกยังโคม่า 7เดือนติดลบ4.66%-“พาณิชย์”เสียงแข็งลบไม่เกิน3%

 

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงภาวะการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2558 ว่า มีมูลค่า 18,223 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2557 ส่วนภาวะการส่งออกของประเทศในระยะ 7 เดือน (มกราคม-กรกฎาคม 2558) มีมูลค่า 125,078 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
 

ในขณะที่การนำเข้าเดือนกรกฎาคม 2558 มีมูลค่า 17,452 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.73 และเมื่อพิจารณาการนำเข้าระยะ 7 เดือน มีมูลค่า 120,835 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.64 ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2558 เกินดุล 770 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ระยะ 7 เดือน ของปีนี้ มีการเกินดุล 4,243 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวลงตามราคาสินค้าเกษตรโลก เช่นเดียวกับสินค้าอุตสาหกรรมที่หดตัวตามเศรษฐกิจโลก


นายสมเกียรติกล่าวว่า ตลาดส่งออกที่กลับมาขยายตัวได้แก่ สหรัฐอเมริกา โดยมีการขยายตัวร้อยละ 1.4 เช่นเดียวกับตลาดประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ที่ขยายตัว ร้อยละ 11.6 ขณะที่ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน และอาเซียน หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก


ทั้งนี้อัตราหดตัวของมูลค่าส่งออกของไทยยังจัดว่าอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยสถิติส่งออกล่าสุดถึงเดือนมิถุนายน 2558 เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีอัตราการขยายตัวของการส่งออกติดลบมากกว่าไทย อาทิ ออสเตรเลีย ติดลบร้อยละ 21.3 ฝรั่งเศส ติดลบร้อยละ14.6 สิงคโปร์ ติดลบร้อยละ 13.1 ญี่ปุ่น ติดลบร้อยละ 8.1 เกาหลีใต้ ติดลบร้อยละ 5.2 สหรัฐฯ ติดลบร้อยละ 5.2


นายสมเกียรติกล่าวว่า แม้ภาพรวมการส่งออกยังติดลบสูง แต่มั่นใจว่าการส่งออกของไทยปีนี้ จะติดลบไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ตามที่คาดการณ์แน่นอน

m.matichon.co.th