วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 16:25:05 น.
คลอดอีกคำสั่ง!!! "นครบาล" โยกย้าย"รองผบก.-สว." จำนวน 468 ตำแหน่ง

 

คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 519/2555 จำนวน 468 ตำแหน่ง

พ.ต.อ. กฤตภาส เพ็ญกิตติ รอง ผบก.น.6 เป็น รอง ผบก.น.7 พ.ต.อ. กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.จร. พ.ต.อ. กิตภัท เพ็งรุ่ง รอง ผบก.น.6 เป็น รอง ผบก.น.2 พ.ต.อ. จักษ์ จิตตธรรม รอง ผบก.อก.บช.น.

เป็นรอง ผบก.น.5 พ.ต.อ. จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบก.น.5 เป็น รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ. ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ. ชุมพร กาญจนรัตน์ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.น.7 พ.ต.อ. ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.จร. พ.ต.อ. นำชัย โชติประยูร รอง ผบก.น.3 เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ. พรชัย ไทยแท้ รอง ผบก.น.1 เป็น รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ. สุคุณ พรหมายน รอง ผบก.น.5 เป็น รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ. สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช รอง ผบก.น.2 เป็น รอง ผบก.น.7

 

 

 พ.ต.อ. สุรเดช เด่นธรรม รอง ผบก.น.6 เป็น รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ. อนุชา อ่วมเจริญ รอง ผบก.อก.บช.น. เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ. อภิสิทธิ์ เมืองเกษม รอง ผบก.จร. เป็น รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ. ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ผกก. สน.จักรวรรดิ เป็น รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ. ญาณพงศ์ โสมาภา ผกก. สน.วังทองหลาง เป็น รอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ. ภาสกร สถิตยุทธการ ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็น รอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ. ภูษิต วิเศษคามินทร์ ผกก. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.บช.น. เป็น รอง ผบก.อก.บช.น.

 

พ.ต.อ. วรชิต กาญจนะเสน ผกก. สน.บุปผาราม เป็น รอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ. วิบูลยุทธ สันทัดเวช ผกก. สน.สุทธิสาร เป็น รอง ผบก.อก.บช.น. พ.ต.อ. วิวัฒน์ คำชำนาญ ผกก. กก.ดส. เป็นรอง ผบก.น.5 พ.ต.อ. ศราวุธ จิตต์

ระเบียบ ผกก. สน.หนองจอก เป็น รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ. สินมนูญ์ พุทธิกุล ผกก. สน.ธรรมศาลา เป็นรอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ. สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผกก. สน.สำเหร่ เป็น รอง ผบก.น.9 พ.ต.อ. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผกก. สน.

พลับพลาไชย 1 เป็น รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ. อรรถวิทย์ สายสืบ ผกก. สน.บางกอกใหญ่ เป็นรอง ผบก.อคฝ. พ.ต.อ. เอกชัย บุญวิสุทธ์ ผกก. ฝอ.2 บก.อก.บช.น.บช.น. เป็น รอง ผบก.น.7

 

 

พ.ต.อ. เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ ผกก. สน.ตลาดพลู เป็น ผกก. สน.พระโขนง พ.ต.อ.ชัยรพ จุณณวัตต์ ผกก. สน.ดุสิต เป็น ผกก. สน.จักรวรรดิ พ.ต.อ. ชินวร โบราณินทร์ ผกก. สน.ประเวศ เป็น ผกก. กก.6 (ปฏิบัติการพิเศษการจราจร) บก.จร. พ.ต.อ. ไชยา คงทรัพย์ ผกก. สน.มักกะสัน เป็น ผกก. สน.ลุมพินี พ.ต.อ. ธนกรณฑ์ ก้อนแก้ว ผกก. ฝอ.8 บก.อก.บช.น.เป็น ผกก. สน.บางโพ พ.ต.อ. ธนกฤต ไชยจารุวุฒิ ผกก. สน.บางขุนเทียน เป็น ผกก. ฝอ.บก.น.2 พ.ต.อ. ธนาทิศ วงศ์วัยรักษ์ ผกก. สน.ยานนาวา เป็นผกก. กก.4 (ศูนย์ควบคุมการจราจรพื้นที่) บก.จร. พ.ต.อ. นพรัตน์ สินมา ผกก. สน.บางยี่เรือ เป็น ผกก. กก.สส.4 บก.สส. พ.ต.อ. นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผกก. กก.สส.บก.น.2 เป็น ผกก. กก.ดส. พ.ต.อ. นิติพันธุ์ โรหิโตปการ ผกก. กก.สส.2 บก.สส. เป็น ผกก. กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ.

 

 

พ.ต.อ. นิพนธ์ เจริญศิลป์ ผกก. ฝอ.บก.น.3 เป็น ผกก. สน.ทุ่งครุ พ.ต.อ. บุญส่ง นามกรณ์ ผกก. สน.ห้วยขวาง เป็น ผกก. สน.ศาลาแดง พ.ต.อ. ประยูร ศาลาทอง ผกก. กก.สส.1 บก.สส. เป็น ผกก. ฝอ.บก.น.6 พ.ต.อ. ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ ผกก. กก.สส.บก.น.5 เป็น ผกก. สน.ฉลองกรุง พ.ต.อ. มานพ น่วมลิวงศ์ ผกก. กก.สส.3 บก.สส. เป็น ผกก. สน.บึงกุ่ม พ.ต.อ. มานะ กลัดเข็มเพชร ผกก. สน.เพชรเกษม เป็น ผกก. สน.นางเลิ้ง พ.ต.อ. มานะ เผาะช่วย ผกก. สน.นางเลิ้ง เป็น ผกก. ฝอ.8 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.อ. มาโนช รัตนโชติ ผกก. สน.พระโขนง เป็น ผกก. สน.ลำหิน พ.ต.อ. ไมตรี ศิลปเสวี ผกก. ฝอ.บก.น.9 เป็น ผกก. สน.ปากคลองสาน พ.ต.อ. ยุทธนา ปุญชรัศมิ์ ผกก. สน.สำราญราษฎร์ เป็น ผกก. สน.บุปผาราม พ.ต.อ. รังสรรค์ ประดิษฐผล ผกก. สน.ลุมพินี เป็น ผกก. กก.3 (ศูนย์ข้อมูลใบสั่ง) บก.จร. พ.ต.อ. ฤทธิกร สายสนั่น ณ อยุธยา ผกก. สน.สามเสน เป็น ผกก. สน.สำราญราษฎร์ พ.ต.อ. วิศัลย์ ศุภวงศ์ ผกก. สน.แสมดำ เป็น ผกก. สน.ตลาดพลู พ.ต.อ. สมควร พึ่งทรัพย์ ผกก. กก.5 (ตรวจพิสูจน์,สถิติวิจัย) บก.จร. เป็น ผกก. สน.ประเวศ พ.ต.อ. สมชาย เขียวจักร์ ผกก. กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. เป็นผกก. สน.ท่าพระ พ.ต.อ. สำเริง สวนทอง ผกก. กก.6 (ปฏิบัติการพิเศษการจราจร) บก.จร.เป็น ผกก. สน.สุทธิสาร

 

 

พ.ต.อ. สิทธิภาพ ใบประเสริฐ ผกก. สน.คลองตัน เป็น ผกก. สน.หนองจอก พ.ต.อ. สินเลิศ สุขุม ผกก. กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. เป็น ผกก. สน.ยานนาวา พ.ต.อ. สุนทร อัมพรายน์ ผกก. สน.ศาลาแดง เป็น ผกก. สน.บางขุนเทียน พ.ต.อ. สุพัชร พึ่งพวง ผกก. ศฝร. เป็น ผกก. สน.สุวินทวงศ์ พ.ต.อ. สุรพงษ์ จงสูงเนิน ผกก. สน.ร่มเกล้า เป็น ผกก. สน.เพชรเกษม พ.ต.อ. อัศวยุทธ นุชพุ่ม ผกก. สน.บางกอกน้อย เป็น ผกก. สน.ห้วยขวาง พ.ต.อ. อุทัย กวินเดชาธร ผกก. กก.สส.บก.น.4 เป็น ผกก. กก.สส.บก.น.2 พ.ต.ท. กิตติศัพท์ ทองศรีวงศ์ รอง ผกก. กก.สส.บก.น.2 เป็น ผกก. กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. พ.ต.ท. กิติ ยุกตานนท์ รอง ผกก.ป. สน.มักกะสัน เป็น ผกก. สน.มักกะสัน พ.ต.ท. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผกก. กก.ดส. เป็น ผกก. ฝอ.บก.สส.

 

 

พ.ต.ท. จักรเพชร เพชรพลอยนิล รอง ผกก.ป. สน.คลองตัน เป็น ผกก. ฝอ.9 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. เจษฎา สวยสม รอง ผกก.ป. สน.มีนบุรี เป็น ผกก. สน.สามเสน พ.ต.ท. ฉัตรา พาสุวรรณ รอง ผกก.สส. สน.ราษฎร์บูรณะ เป็น ผกก. ฝอ.บก.น.8 พ.ต.ท. ชูตระกูล ยศมาดี รอง ผกก. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. เป็น ผกก. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส. พ.ต.ท.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย รอง ผกก.ป. สน.ทองหล่อ เป็น ผกก. สน.คลองตัน พ.ต.ท. ฐาประวิชญ์ อินทะชัย รอง ผกก.ป. สน.สุวินทวงศ์ เป็น ผกก. สน.บางยี่เรือ พ.ต.ท. ณัฐพล โกมินทรชาติ รอง ผกก. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. เป็น ผกก. กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ.

 

 

พ.ต.ท.ธงชัย บุญสมบัติ รอง ผกก.จร. สน.หัวหมาก เป็น ผกก.สน.สำเหร่ พ.ต.ท. ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง รอง ผกก. กก.2 (ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน ทางพิเศษ) บก.จร. เป็น ผกก. สน.บางคอแหลม พ.ต.ท. ธีรชาติ ธีรชาติธำรง รอง ผกก. กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. เป็น ผกก. กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. 1013 08201 0109 พ.ต.ท. นิพนธ์ ฤกษ์นิยม รอง ผกก.สส. สน.ท่าข้าม เป็น ผกก. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. บรรลือศักดิ์ แสงสว่าง รอง ผกก.ป. สน.พลับพลาไชย 2 เป็น ผกก. กก.1 (สายตรวจ) บก.จร. พ.ต.ท. ปัญญาศักดิ์ ปริญญานุสรณ์ รอง ผกก.สส. สน.พลับพลาไชย 2 เป็น ผกก. ฝอ.บก.สปพ. พ.ต.ท.พรเทพ สูติปัญญา สวญ. สน.บางโพ เป็น ผกก. ศฝร. พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ฟูสินไพบูลย์ รอง ผกก.สส. สน.บางเขน เป็น ผกก. ฝอ.บก.น.3 พ.ต.ท. พีระพัศ เมืองสาคร รอง ผกก.สส. สน.บางพลัด เป็น ผกก. ฝอ.บก.น.7

 

 

พ.ต.ท. ภาณุวัฒน์ ฐิตมาดี รอง ผกก.สส. สน.เพชรเกษม เป็น ผกก. ฝอ.บก.น.9 พ.ต.ท. มนต์ชัย รัตนะวิศ รอง ผกก.ป. สน.บึงกุ่ม เป็น ผกก. สน.แสมดำ พ.ต.ท. วิทวัฒน์ ชินคำ รอง ผกก.ป. สน.ลาดพร้าว เป็น ผกก. สน.ลาดพร้าว พ.ต.ท. วีระศักดิ์ วงศ์วานิช รอง ผกก.จร. สน.บางพลัด เป็น ผกก. กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. พ.ต.ท. ศรายุทธ จุณณวัตต์ รอง ผกก.จร. สน.ท่าเรือ เป็น ผกก. ฝอ.3 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. เศกสิทธิ์ สุภาอ้วน รอง ผกก.จร. สน.บางซื่อ เป็น ผกก. สน.บางกอกน้อย พ.ต.ท. สุรินทร์ ชาวศรีทอง รอง ผกก.จร. สน.บางเขน เป็น ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. พ.ต.ท. อดิศร เสมสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. สน.แสมดำ เป็น ผกก. สน.บางโพงพาง

 

 

พ.ต.ท. เอนก ไพรศรี รอง ผกก. กก.สส.บก.น.4 เป็น ผกก. ฝอ.2 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. กมล พลสมัคร รอง ผกก. กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. เป็น รอง ผกก. กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. พ.ต.ท. กฤต วงษ์อินทร์ รอง ผกก. ฝอ.2 บก.อก.บช.น.บช.น. เป็น รอง ผกก.ป. สน.ทุ่งครุ พ.ต.ท. กฤติเดช ปัญญาวศิน รอง ผกก.จร. สน.ประเวศ เป็น รอง ผกก.จร. สน.บางเขน พ.ต.ท. ขจร อบทอง รอง ผกก.สส. สน.สามเสน เป็น รอง ผกก.สส. สน.คันนายาว พ.ต.ท. ขจรพงศ์ จิตต์ภาคภูมิ รอง ผกก.สส. สน.โชคชัย เป็น รอง ผกก.สส. สน.ฉลองกรุง พ.ต.ท. จอมพล พิเศษกุล รอง ผกก.ป. สน.สายไหม เป็น รอง ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. พ.ต.ท. จักรกริศน์ โฉสูงเนิน รอง ผกก.ป. สน.เทียนทะเล เป็น รอง ผกก.จร. สน.ปทุมวัน พ.ต.ท. จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ รอง ผกก.สส. สน.เตาปูน เป็น รอง ผกก. ฝอ.5 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. จุมพล นาคะปักษิณ รอง ผกก. กก.สส.บก.น.7 เป็น รอง ผกก. กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. พ.ต.ท. ชัชชัย จักรวิวัฒนากุล รอง ผกก. กก.6 (ปฏิบัติการพิเศษการจราจร) บก.จร. เป็น รอง ผกก.ป. สน.หลักสอง พ.ต.ท. ชัชชัย เศรษฐีพันล้าน รอง ผกก. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.บช.น. เป็น รอง ผกก. กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ.

 

พ.ต.ท. ณรงค์ชัย น้อยศรี รอง ผกก.จร. สน.ประชาชื่น เป็น รอง ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. พ.ต.ท. ณัชพลพันธ์ มาลัย รอง ผกก.สส. สน.ร่มเกล้า เป็น รอง ผกก. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผกก.

กก.สส.1 บก.สส. เป็น รอง ผกก. กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. พ.ต.ท. เด่นโดม ลาภานันต์ รอง ผกก. ฝอ.3 บก.อก.บช.น.บช.น. เป็น รอง ผกก.ป. สน.ลาดกระบัง พ.ต.ท. ต่อเกียรติ พรหมบุตร รอง ผกก.สส. สน.บางนา เป็น รอง ผกก. กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ. พ.ต.ท. ทนงศิลป์ มณีโชติ รอง ผกก.จร. สน.คลองตัน เป็น รอง ผกก.สส. สน.พลับพลาไชย 2 พ.ต.ท. ทวีป โพธิ์แก้ว รอง ผกก. กก.สส.บก.น.4 เป็น รอง ผกก. กก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท. เทพรัชต์ สกุลมีฤทธิ์ รอง ผกก.ป. สน.โชคชัย เป็น รอง ผกก.ป. สน.ฉลองกรุง พ.ต.ท. เทพวิสิทธิ์ โพธิเก่งฤทธิ์ รอง ผกก. ฝอ.8 บก.อก.บช.น.เป็น รอง ผกก.ป. สน.บางยี่เรือ พ.ต.ท. ธนชัย อุสาหกิจ สวญ. สน.ปากคลองสาน เป็น รอง ผกก.ป. สน.สุวินทวงศ์ พ.ต.ท. ธนิศร บุญแม้น รอง ผกก.ป. สน.ลาดกระบัง เป็น รอง ผกก.สส. สน.ประชาชื่น

 

 

พ.ต.ท. ธีรศักดิ์ ภิญโญ รอง ผกก. กก.สส.บก.น.6 เป็น รอง ผกก. กก.สส.บก.น.1 พ.ต.ท. นคร ทองพานิช รอง ผกก. กก.3 (ศูนย์ข้อมูลใบสั่ง) บก.จร. เป็น รอง ผกก.สส. สน.ร่มเกล้า พ.ต.ท.นครินทร์ งามถ้อย รอง ผกก. ฝอ.2 บก.อก.บช.น. เป็น รอง ผกก.สส.สน.ปากคลองสาน พ.ต.ท.นภดล กาญจนพันธุ์ รอง ผกก. กก.4 (ศูนย์ควบคุมการจราจรพื้นที่) บก.จร. เป็น รอง ผกก.จร. สน.ท่าเรือ พ.ต.ท. นรินทร์ สุชาติ รอง ผกก. กก.สส.บก.น.5 เป็นรอง ผกก. กก.สส.บก.น.7 พ.ต.ท. นิรันดร์ โรหิตาคนี รอง ผกก.จร. สน.ปทุมวัน เป็น รอง ผกก. กก.3 (ศูนย์ข้อมูลใบสั่ง) บก.จร. พ.ต.ท. นิวัตน์ พึ่งอุทัยศรี รอง ผกก.ป. สน.ตลาดพลู เป็น รอง ผกก.จร. สน.บางซื่อ พ.ต.ท. บวร เพ็งสุข รอง ผกก.สส. สน.จักรวรรดิ เป็น รอง ผกก.สส. สน.ประเวศ

 

พ.ต.ท. บุญชู รัตกิจนากร รอง ผกก.สส.สน.ยานนาวา เป็น รอง ผกก.ศฝร. พ.ต.ท. ปรีชา กองแก้ว รอง ผกก.จร. สน.ตลิ่งชัน เป็น รอง ผกก.จร. สน.สุทธิสาร พ.ต.ท. ปัญญาพงษ์ ปัญญาวัชรากร รอง ผกก.สส. สน.จรเข้น้อย เป็น รอง ผกก. ฝอ.บก.น.4 พ.ต.ท. พงศ์กิตติ์ พินิจลิขิตศักดิ์ รอง ผกก. กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. เป็นรอง ผกก.สส. สน.มีนบุรี พ.ต.ท. พงษ์สวัสดิ์ เสียมศักดิ์ รอง ผกก. ฝอ.4 บก.อก.บช.น. เป็น รอง ผกก. กก.6 (ปฏิบัติการพิเศษการ

จราจร) บก.จร. พ.ต.ท. พิตตินันท์ อุทธสิงห์ รอง ผกก.สส. สน.ดุสิต เป็น รอง ผกก. กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. พ.ต.ท. พิทักษ์ กลางแก้ว รอง ผกก. ฝอ.5 บก.อก.บช.น.เป็น รอง ผกก. กก.3 (ศูนย์ข้อมูลใบสั่ง) บก.จร. พ.ต.ท. พิทักษ์

ปัญญาพร รอง ผกก.สส. สน.ลาดพร้าว เป็น รอง ผกก.สส. สน.บุปผาราม พ.ต.ท. พิศณุ วิทยาภรณ์ รอง ผกก.สส.สน.บุปผาราม เป็น รอง ผกก.สส. สน.บวรมงคล พ.ต.ท. ฟารุค มณีวงศ์ รอง ผกก.สส. สน.สายไหม เป็น รอง ผกก.สส. สน.ประชาสำราญ พ.ต.ท. ภัทรศักดิ์ สุดใจ รอง ผกก. กก.3 (ศูนย์ข้อมูลใบสั่ง) บก.จร. เป็น รอง ผกก. ศฝร. พ.ต.ท. ภิญโญ ใหญ่ไล้บาง สวญ. สน.บวรมงคล เป็น รอง ผกก. กก.2 (ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน ทางพิเศษ) บก.จร. พ.ต.ท.ภูเบศ เส้นขาว รอง ผกก.สส. สน.บางโพงพาง เป็น รอง ผกก.ป. สน.บางชัน พ.ต.ท. ภูวสิษฏ์ วังแก้ว รอง ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็น รอง ผกก. กก.สส.บก.น.4

 

 

พ.ต.ท. มนตรี กองจำปา รอง ผกก.สส. สน.มีนบุรี เป็น รอง ผกก. ฝอ.บก.น.7 พ.ต.ท. เมธสิทธิ์ วชิราปัญญานนท์ รอง ผกก. กก.สส.บก.น.8 เป็น รอง ผกก. กก.สส.บก.น.2 พ.ต.ท. ยศวริศ ปรุงประทิน รอง ผกก.จร. สน.พระโขนง เป็น รอง ผกก.จร. สน.สามเสน พ.ต.ท. ยุทธพงษ์ อินทรพงษ์ รอง ผกก.ป. สน.หลักสอง เป็น รอง ผกก.ป. สน.มีนบุรี พ.ต.ท. ฤทธี ปานดำ รอง ผกก. ฝอ.บก.สปพ. เป็น รอง ผกก.ป. สน.มักกะสัน พ.ต.ท. ลือศักดิ์ ดำเนินสวัสดิ์ รอง ผกก.ป. สน.นางเลิ้ง เป็น รอง ผกก.จร. สน.บางพลัด พ.ต.ท. วรงกรณ์ มุ่งพาลชล รอง ผกก.สส. สน.ภาษีเจริญ เป็น รอง ผกก. ฝอ.บก.สปพ. พ.ต.ท. วรมันต์ ขวัญพสุมนต์ สวญ. สน.บางคอแหลม เป็นรอง ผกก. กก.สายตรวจ บก.สปพ. พ.ต.ท. วรฤทธิ์ ศูนยะคณิต รอง ผกก. กก.สส.บก.น.3 เป็น รอง ผกก.จร. สน.ทุ่งครุ พ.ต.ท. วันปิติ พฤทธิกุล รอง ผกก.จร. สน.พลับพลาไชย 1 เป็น รอง ผกก. กก.ต่อต้านการก่อการร้าย บก.สปพ. พ.ต.ท.วิกรม ลียะวณิช รอง ผกก.ป. สน.ลำหิน เป็น รอง ผกก.ป. สน.ประชาชื่น

 

พ.ต.ท. วิชัย ณรงค์ รอง ผกก.ป. สน.อุดมสุข เป็น รอง ผกก.สส. สน.ทองหล่อ พ.ต.ท. วิเชษฐ์ เทพพานิช รอง ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็น รอง ผกก.ป. สน.ลำหิน พ.ต.ท. วุฒิชัย ไทยวัฒน์ รอง ผกก.ป. สน.ร่มเกล้า เป็น รอง ผกก.สส. สน.มักกะสัน พ.ต.ท. วุฒิชัย สุคนธวิท รอง ผกก.สส. สน.ดอนเมือง เป็น รอง ผกก.สส. สน.พระราชวัง พ.ต.ท. ศรัณย์พงศ์ เปลี่ยนเพ็ง รอง ผกก. กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. เป็น รอง ผกก.สส. สน.บางพลัด พ.ต.ท. ศุภกร แก้วทอง รอง ผกก.สส. สน.บางบอน เป็น รอง ผกก. ฝอ.บก.น.5 พ.ต.ท. ศุภวัช ปานแดง รอง ผกก. ฝอ.5 บก.อก.บช.น.เป็น รอง ผกก. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 1 กก.2 บก.จร. พ.ต.ท.สถิตย์ สังข์ประไพ รอง ผกก.ป. สน.ห้วยขวาง เป็น รอง ผกก.สส. สน.สายไหม พ.ต.ท. สนธยา ใหญ่ไล้บาง รอง ผกก. กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ. เป็น รอง ผกก.ป. สน.เทียนทะเล พ.ต.ท. สมเกษม จารักษ์ รอง ผกก.สส. สน.หัวหมาก เป็น รอง ผกก.จร. สน.คลองตัน พ.ต.ท. สมเกียรติ เริงหิรัญ รอง ผกก.สส. สน.โคกคราม เป็น รอง ผกก.ป. สน.บวรมงคล

 

 

พ.ต.ท. สมเกียรติ สนใจ รอง ผกก.สส. สน.คันนายาว เป็นรอง ผกก.สส. สน.วังทองหลาง พ.ต.ท. สมบูรณ์ อินทร์สิงห์ รอง ผกก. กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. เป็น รอง ผกก.ป. สน.ปากคลองสาน พ.ต.ท. สมศักดิ์ วิจารณ์โกศลกิจ รอง ผกก. กก.5 (ตรวจพิสูจน์,สถิติวิจัย) บก.จร. เป็น รอง ผกก. ฝอ.2 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท. สันติ มีศิริ รอง ผกก.สส. สน.ทุ่งมหาเมฆ เป็น รอง ผกก.สส. สน.จรเข้น้อย พ.ต.ท. สันติชัย จันทดวง รอง ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็น รอง ผกก.ป. สน.อุดมสุข พ.ต.ท. สันทัด ลยางกูร รอง ผกก. กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ.เป็น รอง ผกก.ป. สน.สามเสน พ.ต.ท. สุจินต์ สมศรี รอง ผกก. ศฝร. เป็น รอง ผกก.ป. สน.นิมิตรใหม่ พ.ต.ท. สุชาติ เขียวสุย รอง ผกก.สส. สน.ประเวศ เป็น รอง ผกก. กก.6 (ปฏิบัติการพิเศษการจราจร) บก.จร. พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ รอง ผกก. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. เป็น รอง ผกก.จร. สน.ดอนเมือง พ.ต.ท. สุวัฒน์ เกิดแก้ว รอง ผกก. กก.สส.3 บก.สส. เป็น รอง ผกก.สส. สน.สุทธิสาร พ.ต.ท. อดินันท์ ชัยนันท์ รอง ผกก. กก.สส.4 บก.สส. เป็น รอง ผกก. กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. พ.ต.ท. อดิศักดิ์ ชูพันธุ์ รอง ผกก.สส.

 

สน.บางชัน เป็น รอง ผกก.ป. สน.ดุสิต พ.ต.ท. อนันต์ กมลรัตน์ รอง ผกก. ฝอ.10 บก.อก.บช.น.เป็น รอง ผกก.จร. สน.บางยี่ขัน พ.ต.ท. อนันต์ ไทยงาม รอง ผกก.สส. สน.ประชาสำราญ เป็น รอง ผกก.สส. สน.เพชรเกษม พ.ต.ท. อภิภู เกลี้ยงลำยอง รอง ผกก. ฝอ.7 บก.อก.บช.น.เป็น พงส.ผู้ชำนาญการพิเศษ สน.ตลิ่งชัน พ.ต.ท. อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผกก.สส. สน.ทองหล่อ เป็น รอง ผกก.สส. สน.ดอนเมือง พ.ต.ท. อิทธิเดช สุนทร รอง ผกก.จร. สน.สามเสน เป็น

รอง ผกก.สส. สน.บางชัน พ.ต.ท. โอภาส หาญณรงค์ รอง ผกก.ป.สน.สามเสน เป็น รอง ผกก.จร. สน.ตลิ่งชัน พ.ต.ท. กฤษดา ขันโสดา พงส.ผู้ชำนาญการ สน.คลองตัน เป็นรอง ผกก. ฝอ.6 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. กัมพล รัตน

ประทีป สวป. สน.มักกะสัน เป็นรอง ผกก.ป. สน.ดอนเมือง พ.ต.ท. กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ สว. กก.ดส. เป็น รอง ผกก. กก.ดส. พ.ต.ท. โกศล ลายลวด สวป. สน.ลำผักชี เป็น รอง ผกก. กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. พ.ต.ท. ไกรวิทย์ อุณหก้องไตรภพ สว.สส. สน.บางขุนเทียน เป็น รอง ผกก.สส. สน.บางขุนเทียน พ.ต.ท.คงศักดิ์ ปานน้อย สว.สส. สน.ภาษีเจริญ เป็น รอง ผกก.สส. สน.ภาษีเจริญ พ.ต.ท. คฑายุทธ โรจน์วงศ์สุริยะ สว. กก.ดส. เป็น รอง ผกก.สส. สน.จักรวรรดิ พ.ต.ท. คณบดี เลิศอมรศักดิ์ สว.สส. สน.ลาดพร้าว เป็น รอง ผกก.สส. สน.ลาดพร้าว

 

 

พ.ต.ท. ชนะสงคราม แก้วเงิน สว.ธร. สน.บางเสาธง เป็น รอง ผกก.สส. สน.นางเลิ้ง พ.ต.ท. ชลินทร์ กฤชกระพัน สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น.เป็น รอง ผกก. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท. ฐานุพงศ์ แสงซื่อ สวป. สน.พลับพลาไชย 2 เป็น รอง ผกก.สส. สน.โคกคราม พ.ต.ท. ณฐภัทร คูหาทอง สว.สส. สน.ดินแดง เป็น รอง ผกก. กก.สส.1 บก.สส. พ.ต.ท. ณรงค์วิช สุดกังวาล สว.จร. สน.ประเวศ เป็น รอง ผกก.จร. สน.ประเวศ พ.ต.ท. ณัฐจักร จันลา สว.สส. สน.ราษฎร์บูรณะ เป็น รอง ผกก.สส. สน.ราษฎร์บูรณะ พ.ต.ท. ดุสิต วาลีประโคน สว.สส. สน.บางโพงพาง เป็น รอง ผกก.สส. สน.บางเสาธง พ.ต.ท. ธนกฤต บุญเจริญ สว.จร. สน.เพชรเกษม เป็น รอง ผกก.สส. สน.บางมด พ.ต.ท. นพพงศ์ พรมสุวรรณ สวป. สน.ชนะสงคราม เป็น รอง ผกก.จร. สน.ดุสิต พ.ต.ท. บุรี ศรีหล้า สว. กก.สส.บก.น.6 เป็น รอง ผกก. กก.สส.บก.น.6 พ.ต.ท. ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ สวป. สน.บางยี่ขัน เป็น รอง ผกก.สส. สน.บางยี่ขัน พ.ต.ท.ปัญญา กุลไทย สว.สส. สน.บางขุนเทียน เป็น รอง ผกก.ป. สน.โชคชัย พ.ต.ท. ปิโยรส กัณหะสิริ สว.สส. สน.ลุมพินี เป็น รอง ผกก.สส. สน.บุคคโล พ.ต.ท. พชร บวรโชค พงส.ผู้ชำนาญการ สน.ร่มเกล้า เป็นรอง ผกก. ฝอ.บก.น.4 พ.ต.ท. พิศิษฐ์ จันทโชติ สว. กก.สส.บก.น.3 เป็น รอง ผกก. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ.

 

 

พ.ต.ท. พิสิฐชัย ถิ่นขนอน สว. กลุ่มงานสอบสวน บก.น.8 เป็น รอง ผกก. ฝอ.3 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท. พีรวัส ประสาทกลาง สว.สส. สน.พญาไท เป็น รอง ผกก. ฝอ.5 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท. ภาสกร รัตนปนัดดา สว.สส. สน.ยานนาวา เป็น รอง ผกก.สส. สน.บางนา พ.ต.ท. มานะ ศรีวิชัย สวป. สน.คลองตัน เป็นรอง ผกก.สส. สน.บางบอน พ.ต.ท. แมน เม่นแย้ม สว. กก.สส.บก.น.2 เป็น รอง ผกก. กก.ดส. พ.ต.ท. ยิ่งยศ คงมีลาภ สว.จร. สน.หลักสอง เป็นรอง ผกก. กก.5 (ตรวจพิสูจน์,สถิติวิจัย) บก.จร. พ.ต.ท. ฤทธี วิเศษคามินทร์ สว.จร. สน.พระโขนง เป็น รอง ผกก.จร. สน.บางกอกน้อย พ.ต.ท. วันชัย ขาวรัมย์ สวป. สน.ลาดพร้าว เป็น รอง ผกก.ป. สน.ลาดพร้าว พ.ต.ท. วิเชียร มุริจันทร์ สวป. สน.ทุ่งสองห้อง เป็น รอง ผกก. กก.ควบคุมฝูงชน 2 บก.อคฝ. พ.ต.ท. วิศาล ลิ้มณรงค์ สว. งานอารักขาที่ 3 กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็นรอง ผกก.ป. สน.แสมดำ พ.ต.ท. ศยาม อินทร์สุวรรณโณ สว.สส. สน.ทุ่งมหาเมฆ เป็นรอง ผกก.สส. สน.ทุ่งมหาเมฆ พ.ต.ท. ศาสตร์ศักดิ์ ชัยประเสริฐ สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. เป็น รอง ผกก.สส. สน.โชคชัย พ.ต.ท. สมชาย นิ่มน้อย สว. ฝอ.บก.น.9 เป็น รอง ผกก. ฝอ.บก.น.8 พ.ต.ท. สมชาย สมบัติชาติชาย สวป. สน.นิมิตรใหม่ เป็น รอง ผกก. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.บช.น. พ.ต.ท. สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ สว.สส. สน.ชนะสงคราม เป็น รอง ผกก. กก.สส.4 บก.สส.

 

 

พ.ต.ท. สมศักดิ์ โปสัยะคุปต์ สว. กก.สส.บก.น.3 เป็น รอง ผกก.สส. สน.บางเขน พ.ต.ท. สืบศักดิ์ ยุทธภัณฑ์ศิริกุล สว.สส. สน.ดอนเมือง เป็นรอง ผกก.ป. สน.คลองตัน พ.ต.ท. สุธี เสน่ห์ลักษณา สวป. สน.ทองหล่อ เป็น รอง ผกก.ป. สน.นางเลิ้ง พ.ต.ท. สุรเวช การวัฒนาศิริกุล สว.สส. สน.ธรรมศาลา เป็น รอง ผกก.สส. สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. อัครพนธ์

รับพร สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. เป็น รอง ผกก. ฝอ.10 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท. อิสเรศ ปาลาพงศ์ สว.จร. สน.จรเข้น้อย เป็น รอง ผกก.ป. สน.โคกคราม พ.ต.ท. กฤชกนก ภาสะวณิช สว.จร. สน.จักรวรรดิ เป็น สว.ธร.

สน.เตาปูน พ.ต.ท. กันตภณ โพธิ์อ๊ะ สว.จร. สน.ท่าข้าม เป็น สว.จร. สน.บางมด พ.ต.ท. กัมปนาท เศรษฐ์ฤทธิกุล สวป. สน.ยานนาวา เป็น สว.สส. สน.ดินแดง พ.ต.ท. กัมปนาท สงวนศักดิ์ สวป. สน.ลุมพินี เป็น สวป. สน.ประชาสำราญ พ.ต.ท. กิตติ บุญแสน สวป. สน.บางซื่อ เป็น สว.ธร. สน.ดุสิต พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ช่วยวงศ์ สว.ธร. สน.วังทองหลาง เป็น สว. กก.สส.บก.น.2 พ.ต.ท.เกษม ขุนชุ่ม สวป.สน.ประชาชื่น เป็น สวป.สน.นิมิตรใหม่ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ทองลือ สว.จร. สน.ภาษีเจริญ เป็น สวป. สน.ชนะสงคราม

 

 

พ.ต.ท. เขตไทย สุวรรณวนิช สวป. สน.อุดมสุข เป็น สวป. สน.บางมด พ.ต.ท. คเณศ ศิริรัตน์ สว.จร. สน.โคกคราม เป็น สว. งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 1 กก.6 บก.จร. พ.ต.ท. คมกร อัคคะประชา สว.จร. สน.บางชัน เป็น สว. งานศูนย์ควบคุมข้อมูลใบสั่ง กก.3 บก.จร. พ.ต.ท. ครรชิต เจตนาพรสำราญ สวป. สน.เตาปูน เป็น สว.ธร. สน.วัดพระยาไกร พ.ต.ท. จรัส ภู่พุกก์ สวป. สน.สายไหม เป็น สวป. สน.พระราชวัง พ.ต.ท.จิตพล เอื้อยฉิมพลี สวป. สน.โชคชัย เป็น สว.จร. สน.บางเขน พ.ต.ท. จิรพันธุ์ แป้นทอง สวป. สน.บางโพงพาง เป็น สวป. สน.หนองจอก พ.ต.ท. จิโรจน์ ภมรสูต สวป. สน.หัวหมาก เป็น สวป. สน.นางเลิ้ง พ.ต.ท. ชัยพันธุ์ เพ็ชรสดศิลป์ สว.สส. สน.บางซื่อ เป็น สว.สส. สน.ชนะสงคราม พ.ต.ท. ชาญชัย พึ่งรุ่ง สวป. สน.หลักสอง เป็น สวป. สน.ตลิ่งชัน พ.ต.ท. ชาญศักดิ์ ประสาทไทย สว.สส. สน.สมเด็จเจ้าพระยา เป็น สวป. สน.บางโพ พ.ต.ท.ชุมไชศักดิ์ อัครธนอนันต์ สวป. สน.บางกอกใหญ่ เป็น สวป. สน.ทุ่งสองห้อง พ.ต.ท. ชูพงศ์ ยอดพราหมณ์ สว.สส. สน.มักกะสัน เป็น สว.สส. สน.ตลิ่งชัน พ.ต.ท. โชตินันต์ โชติเนตร สว.ธร. สน.ประชาชื่น เป็น สว.สส. สน.ท่าพระ

 


พ.ต.ท. ไชยวัฒน์ ทัดแก้ว สว.ธร. สน.เตาปูน เป็น สวป. สน.ธรรมศาลา พ.ต.ท. ณัฐ ตันธารัตน์ สวป. สน.หัวหมากเป็น สวป. สน.ทุ่งมหาเมฆ พ.ต.ท. ต่อวงศ์ ศักดิ์กุลวงศ์ สว. ฝอ.2 บก.อก.บช.น.เป็น สวป. สน.สายไหม พ.ต.ท. ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ สวป. สน.พระโขนง เป็น สว. ฝอ.บก.น.7 พ.ต.ท. ทรงศักดิ์ สู่พานิช สว.สส. สน.จรเข้น้อย เป็น สว.จร. สน.บางชัน พ.ต.ท. ธนกัณฑ์ ไชยรส สว.ธร. สน.บางยี่ขัน เป็น สว.ธร. สน.ทองหล่อ พ.ต.ท. ธนภัทร ง้าวจันหล้า สว.ธร. สน.ธรรมศาลา เป็น สว.ธร. สน.แสมดำ พ.ต.ท. ธนาพันธ์ ผดุงการ สวป. สน.วัดพระยาไกร เป็น สว. งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ กก.3 บก.จร. พ.ต.ท. ธวัชชัย นรสิงห์ สวป. สน.สุวินทวงศ์ เป็น สวป. สน.พระโขนง พ.ต.ท. ธีรพรรดิ์ บัณฑิโตหิรัญโชติ สว. กก.สส.บก.น.8 เป็นสว.ธร. สน.ศาลาแดง พ.ต.ท. นรสิงห์ อินทร์ถา สวป. สน.บางเขน เป็น สว.ธร. สน.ฉลองกรุง พ.ต.ท. นริด เพ็ชรรุ่ง สวป. สน.แสมดำ เป็น สว.ธร. สน.บางคอแหลม พ.ต.ท. นิวัฒน์ หิรัญสุข สวป. สน.บางขุนนนท์ เป็น สว.ธร. สน.บางโพ พ.ต.ท. บัญชา ทองใบใหญ่ สวป. สน.พระโขนง เป็น สวป. สน.สุวินทวงศ์

 

 

พ.ต.ท. บุญธรรม ศรีวรรณ สวป. สน.หัวหมาก เป็น สว.จร. สน.นิมิตรใหม่ พ.ต.ท. บุญยืน เที่ยงตรง สวป. สน.บางบอน เป็น สว.ธร. สน.ธรรมศาลา พ.ต.ท. บุญลือ ผดุงถิ่น สว. กก.สส.บก.น.4 เป็น สว. กก.สส.4 บก.สส. พ.ต.ท.บุรินทร์ ลลิตาธาดา สวป. สน.บางเสาธง เป็น สว.ธร. สน.บางยี่เรือ พ.ต.ท. ปรเมศว์ เมฆสั้น สว.จร. สน.บางเสาธง เป็น สว. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. พ.ต.ท. ประเทือง สุขเกษม สวป. สน.ปทุมวัน เป็น สว.ธร. สน.พระโขนง พ.ต.ท. ประพันธ์ ทุ่งปรือ สวป. สน.พระราชวัง เป็น สว.ธร. สน.บางนา พ.ต.ท. ประยุทธ ดิษฐปัญญา สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. เป็น สว.จร. สน.เตาปูน พ.ต.ท. ปัณณรุจน์ เรืองเกษมสัณห์ สว. ฝอ.บก.น.6 เป็น สว. กก.สส.บก.น.3 พ.ต.ท. พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ สว.จร. สน.บึงกุ่ม เป็น สว.สส. สน.ฉลองกรุง พ.ต.ท. พงษ์พันธ์ คงแก้ว สวป. สน.บางยี่เรือ เป็น สวป. สน.บางพลัด พ.ต.ท. พรรณลบ สำราญสม สว. ฝอ.10 บก.อก.บช.น. เป็น สว.สส. สน.ปากคลองสาน พ.ต.ท. พายัพ สมบูรณ์ สว.จร. สน.อุดมสุข เป็น สว.จร. สน.เพชรเกษม พ.ต.ท. พิจิตร โยธินวัชรชัย สวป. สน.เทียนทะเล เป็น สวป. สน.ประเวศ พ.ต.ท. พิจักษณ์ จรูญจิตร สวป. สน.พญาไท เป็น สว. ฝอ.บก.สปพ.

 

 

พ.ต.ท. พิเชษฐ์ พวงทอง สว. งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กก.2 บก.จร. เป็น สว.จร. สน.ปทุมวัน พ.ต.ท. พิทยา สุทธิธรรม สวป. สน.ทุ่งมหาเมฆ เป็น สว.ธร. สน.สมเด็จเจ้าพระยา พ.ต.ท. พินิจ วันสูงเนิน สว.สส. สน.ท่าพระ เป็น สวป. สน.หนองค้างพลู พ.ต.ท. พิสิษฐ์ เทียนเงิน สว. งานสนับสนุน กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. เป็น สวป. สน.ตลิ่งชัน พ.ต.ท. พิสิษฐ์ สวัสดิ์ถาวร สว.จร. สน.ดอนเมือง เป็น สว.จร. สน.บางโพงพาง พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ใจเร็ว สว.ธร. สน.บางกอกน้อย เป็น สว.ธร. สน.บางรัก พ.ต.ท. ภวิชช์ ปานธนนันท์ สว.ธร. สน.บางพลัด เป็น สว.สส. สน.เพชรเกษม พ.ต.ท. ภาวัต วรรธสุภัทร สว.จร. สน.เตาปูน เป็น สว.จร. สน.พระราชวัง พ.ต.ท. ภูมิประสิทธิ์ น้อยวงษ์ สวป. สน.ปากคลองสาน เป็น สวป. สน.บางกอกใหญ่ พ.ต.ท. ยุทธนา บรรจงปรุ สว.ธร. สน.โชคชัย เป็น สวป. สน.บางซื่อ
พ.ต.ท. รุ่งสกุล บุญกระพือ สว.สส. สน.เตาปูน เป็น สว. งานสายตรวจ 2 กก.1 บก.จร. พ.ต.ท. โรจน์วศิน ภัทรศิลสุนทร สวป. สน.นางเลิ้ง เป็น สวป. สน.หัวหมาก

 

 

พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ สุกิน สว. งานตรวจสอบใบสั่งค้างชำระ กก.3 บก.จร. เป็น สว. ฝอ.บก.น.6 พ.ต.ท. วัชรชัย โฉมยา สวป. สน.พระราชวัง เป็น สวป. สน.ท่าเรือ พ.ต.ท. วัฒนา ลังกาทรง สว.สส. สน.บวรมงคล เป็น สว.ธร. สน.บุปผาราม พ.ต.ท. วีระ หอมเย็น ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยที่ 1 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. เป็น สว.จร. สน.มีนบุรี พ.ต.ท. วีระพันธ์ ณ ลำปาง สวป. สน.พลับพลาไชย 1 เป็น สว.สส. สน.บางโพงพาง พ.ต.ท. ศรัณชัย เอี่ยมธนดล สว. ฝอ.3 บก.อก.บช.น.เป็น สวป. สน.นิมิตรใหม่ พ.ต.ท. ศักดา ตลับทอง สวป. สน.คันนายาว เป็น สวป. สน.หนองค้างพลู พ.ต.ท. ศักดิ์ชาย สุวรรณนุกูล สว.สส. สน.คันนายาว เป็น สว.สส. สน.ธรรมศาลา พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ พันธุฟัก สวป. สน.ตลิ่งชัน เป็น สว. งานศูนย์ควบคุมการจราจร พื้นที่ ATC กก.4 บก.จร. 1 พ.ต.ท. ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ สว. งานสายตรวจ 1 กก.สายตรวจ บก.สปพ. เป็น สว.สส. สน.บางรัก พ.ต.ท. ศิริชัย เสมสวัสดิ์ สวป. สน.พระโขนง เป็น สว. ฝอ.2 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท. ศึกษิต ธเนสบัณพร สวป. สน.ปทุมวัน เป็น สวป. สน.ท่าเรือ พ.ต.ท. ศุภศักดิ์ โปรียานนท์ สว. งานสายตรวจ 4 กก.1 บก.จร. เป็น สว.จร. สน.บางเสาธง

 

 

พ.ต.ท. เศกสันต์ หาญคำแพง สว. ฝอ.บก.น.5 เป็น สวป. สน.ดอนเมือง พ.ต.ท. เศรษฐพันธ์ ศรีสาคร สว.จร. สน.ห้วยขวาง เป็น สว.จร. สน.ประเวศ พ.ต.ท. สงวน เรืองฝาง สวป. สน.ศาลาแดง เป็น สวป. สน.สมเด็จเจ้าพระยา พ.ต.ท. สง่า วงค์นิคม สว. กก.สส.4 บก.สส. เป็น สว. ชุดปฏิบัติการ กก.ศูนย์รวมข่าว บก.สปพ. พ.ต.ท. สนชัย พูนผล สว.สส. สน.ปทุมวัน เป็น สว.สส. สน.บางบอน พ.ต.ท. สมเกียรติ ภาชนะกาญจน์ สว. กก.สส.1 บก.สส. เป็น สว. ฝอ.บก.น.2 พ.ต.ท. สมเกียรติ อนันตรัตน์ สว. ฝอ.1 บก.อก.บช.น.เป็น สวป. สน.เตาปูน พ.ต.ท. สมชาย แจ้งธรรมมา สวป. สน.บางนา เป็น สวป. สน.ลำผักชี พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สวป. สน.สามเสน เป็น สวป. สน.บางบอน พ.ต.ท. สมบูรณ์ ศรีมงคล สว.ธร. สน.บางคอแหลม เป็น สวป. สน.มักกะสัน พ.ต.ท. สังคม แก้วโยธา สว.ธร. สน.พระราชวัง เป็นสว. ฝอ.บก.อคฝ. พ.ต.ท. สัญชัย เทพนิมิตร สว. กก.สส.บก.น.2 เป็น สว.ธร. สน.วังทองหลาง พ.ต.ท. สันติพงษ์ วงษ์ชมภู สว. กก.สส.บก.น.5 เป็น สว.ธร. สน.บางขุนเทียน พ.ต.ท. สาธิต จัตตานนท์ สวป. สน.บางพลัด เป็น สว. ฝอ.บก.น.8 พ.ต.ท. สำเริง คงมี สว. กก.สส.บก.น.7 เป็น สว. กก.สส.บก.น.8 พ.ต.ท. สำเริง แสงตรง สวป. สน.ปทุมวัน เป็น สว. กก.สส.4 บก.สส.

 

 

พ.ต.ท. สุนทร สุขเจริญ สวป. สน.ดินแดง เป็น สว. ฝอ.บก.น.4 พ.ต.ท.สุขสันต์ แสนสวัสดิ์ สวป.สน.ประชาชื่น เป็น สว. งานติดตามประเมินผลผู้กระทำผิด กก.3 บก.จร. พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร. สน.สมเด็จเจ้าพระยา เป็น สว.จร. สน.ท่าข้าม พ.ต.ท. สุนทร ไชยรักษา สวป. สน.หนองจอก เป็น สวป. สน.สายไหม พ.ต.ท. สุนทร เพ็ญจันทร์ สวป. สน.ดุสิต เป็น สว.จร. สน.ท่าพระ พ.ต.ท. สุนันท์ ท้วมกลัด สว. ฝอ.บก.น.2 เป็น สวป. สน.เทียนทะเล พ.ต.ท. สุพศิน กล่อมเกษม สว.ธร. สน.สามเสน เป็น สว.สส. สน.เทียนทะเล พ.ต.ท. สุภาพ เพชรรัตน์ สว.สส. สน.เทียนทะเล เป็น สว.สส. สน.บวรมงคล พ.ต.ท. สุเมธ ทองสมุทร สวป. สน.หนองค้างพลู เป็น สวป. สน.โคกคราม พ.ต.ท. สุวิจักษณ์ รุ่งรัตน์ ผบ.ร้อย (สบ 2) กองร้อยที่ 4 กก.อารักขา 1 บก.อคฝ. เป็น สว.จร. สน.บางซื่อ พ.ต.ท. สุวิทย์ รัตนพันธ์ สวป. สน.ดอนเมือง เป็น สว. งานธุรการ/สนับสนุน กก.ควบคุมฝูงชน 1 บก.อคฝ. พ.ต.ท. เสริมสุข เพ็งสุก สว. กก.สส.บก.น.1 เป็น สว. ฝอ.บก.น.5 พ.ต.ท. หญิง ฉันธิดา บำรุงสิน สว. ฝอ.บก.อคฝ. เป็น สว. ฝอ.บก.น.2 พ.ต.ท. หญิง เปรมสุกาญจน์ ศรีปากพนัง สว.ธร. สน.บางรัก เป็น สว.ธร. สน.บางกอกน้อย

 

 

พ.ต.ท. หญิง ศรีบังอร ทองจันทร์ สว.ธร. สน.พญาไท เป็น สว. ฝอ.9 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท. อธิชย์ ดอนนันชัย พงส.ผู้ชำนาญการ สน.วังทองหลาง เป็น สว.จร. สน.สุวินทวงศ์ พ.ต.ท. อธิเมศร์ พงศ์กิตติรักษ์ สวป. สน.พญาไท เป็น สวป. สน.บางคอแหลม พ.ต.ท. อนุชา สินค้า สว.ธร. สน.สายไหม เป็น สวป. สน.ลำหิน พ.ต.ท. อนุรักษ์ สรรเสริญ สวป. สน.พหลโยธิน เป็น สว.จร. สน.บึงกุ่ม พ.ต.ท. อัครพัชร์ ทองศรีวาณิช สวป. สน.ฉลองกรุง เป็น สว. ฝอ.บก.น.2 พ.ต.ท. อาทิตย์ ซิ้มเจริญ สว.จร. สน.บางมด เป็น สวป. สน.บางรัก พ.ต.ท. เอนก เข่งคุ้ม สว. ฝอ.บก.น.2 เป็น สว.จร. สน.หลักสอง พ.ต.ท. โอภาส ดาวกระจาย สวป. สน.ท่าเรือ เป็น สวป. สน.ยานนาวา พ.ต.ต. กฤษฎา นุ่มนวล สว. กก.สส.บก.น.8 เป็น สวป. สน.บางกอกน้อย พ.ต.ต. กฤษดา มานะวงศ์สกุล สว.สส. สน.ตลาดพลู เป็น สว.สส. สน.ลุมพินี พ.ต.ต. กันต์พงษ์ โฆษิตสุริยมณี นว.(สบ 2) ผบช. น. เป็น สว.สส. สน.โชคชัย พ.ต.ต. กิตตินันท์ ศรีม่วง สว.ธร. สน.ยานนาวา เป็น สว. ฝอ.บก.จร. พ.ต.ต. คมเดช สุขพงษ์ไทย สว. งานอบรมผู้กระทำความผิดกฎจราจร กก.3 บก.จร. เป็น สวป. สน.ปทุมวัน พ.ต.ต. คมสันต์ บดิกาญจน์ สว.สส. สน.โชคชัย เป็น สว.สส. สน.พหลโยธิน

 


พ.ต.ต. จตุพร พลภักดี สว.ธร. สน.วัดพระยาไกร เป็น สวป. สน.พญาไท พ.ต.ต. จิรายุส สุขแสง สว. งานปฏิบัติการจราจรตามโครงการพระราชดำริ 2 กก.6 บก.จร. เป็น สว.ธร. สน.สายไหม พ.ต.ต. จุมพล สินศิริพงษ์ สว.สส. สน.วัดพระยาไกร เป็น สว.จร. สน.โคกคราม พ.ต.ต. เจตน์ทัศน์ จินารัตนโชติ สว. ฝอ.4 บก.อก.บช.น.เป็น สวป. สน.ยานนาวา พ.ต.ต. ชาญชัย เรนชนะ สวป. สน.ร่มเกล้า เป็น สว.จร. สน.พระโขนง พ.ต.ต. ชุมพล แสนวิชัย สว. ฝอ.9

บก.อก.บช.น.เป็น สว. กก.สส.1 บก.สส. พ.ต.ต. ไตรรัตน์ เพ็งนู สวป. สน.ศาลาแดง เป็น สว.สส. สน.บางขุนเทียน พ.ต.ต. ทศพล จันทรสูตร สว. งานธุรการ กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ. เป็น สว. กก.สส.บก.น.1 พ.ต.ต. ธนธัช ปานวงษ์ สวป. สน.ชนะสงคราม เป็น สวป. สน.บางขุนเทียน พ.ต.ต. ธนาวินท์ กาญจนวิภาส สวป. สน.ประชาสำราญ เป็น สว. กก.สส.บก.น.7 พ.ต.ต. ธนาวุฒิ สงวนสุข สว. ฝอ.8 บก.อก.บช.น.เป็น สวป. สน.หนองจอก พ.ต.ต. ธีระพล เพิ่มพูล สว.สส. สน.บางบอน เป็นสวป. สน.ศาลาแดง พ.ต.ต. นพรุจ จิตมั่น สว.สส. สน.ศาลาแดง เป็น สว.สส. สน.สำราญราษฎร์ พ.ต.ต. นเรนทร์ เครื่องสนุก สวป. สน.บางรัก เป็น สว.สส. สน.โคกคราม

 

 

พ.ต.ต. นิรันดร์ เข้มประเสริฐ สวป. สน.ลำหิน เป็น สวป. สน.พระราชวัง พ.ต.ต. บุญนำ หอมยิ่ง สวป. สน.นิมิตรใหม่ เป็น สวป. สน.ประชาชื่น พ.ต.ต. ประภาส แก้วฉีด สว.สส. สน.บางเขน เป็น สว.สส. สน.พญาไท พ.ต.ต. พฤทธิพงศ์ พรหมเต็ม สวป. สน.อุดมสุข เป็น สว.สส. สน.มีนบุรี พ.ต.ต. พัฒนากร สูงนารถ สวป. สน.หนองจอก เป็น สวป. สน.ประชาชื่น พ.ต.ต. พิสิทธิ์ ตั้งศิริเสถียร สว. กก.สส.บก.น.6 เป็นสว. กก.สส.บก.น.3 พ.ต.ต. พีรรัฐ โยมา สว.จร. สน.นางเลิ้ง เป็น สว. กก.สส.บก.น.3 พ.ต.ต. ไพจิตร คำยอด สว. ฝอ.8 บก.อก.บช.น. เป็น สวป. สน.โชคชัย พ.ต.ต.ภาคภูมิ บุญเจริญพานิช สวป. สน.บึงกุ่ม เป็น สว.สส. สน.ดอนเมือง พ.ต.ต. ภานุวัฒน์ ชัยจันทร์ สวป. สน.มีนบุรี เ

m.matichon.co.th